Spoľahnite sa pri čistení kanalizácie na odborníkov

Mnoho ľudí má tendenciu riešiť problém s krtkovaním svojpomocne pomocou tzv. zvonu alebo prípadne použitím chemických prípravkov, ktoré síce kanalizácii na krátku dobu pomôžu, ale nevyriešia odstránenie nečistôt a usadenín.

Využite radšej služby odborníkov a profesionálov krtkovanie v bratislave, ktorí vedia ako problém vyriešiť a najmä efektívne odstrániť. Ponúkaný servis je non stop služba s rýchlym príchodom do objektu, kvalifikovaným zásahom a s účinným vyriešením problému k spokojnosti zákazníka.

Všeobecná rada znie – do príchodu a zásahu nevykonávajte zbytočné operácie, vypnite hlavný prívod vody, odstraňujte vytečenú vodu a odpad, aby nepresakovali k susedom a počkajte krátku chvíľu na príjazd pomoci.

cleanliness-2799459_640

V závislosti od vyskytnutého problému Vám odborníci odporučia konkrétny zásah buď formou ekologického a moderného vysokotlakového čistenia so špeciálnymi tryskami a vysokým tlakom vody bez nutnosti zbytočného vykopávania.

Občas sa stane, že tento spôsob nie je možné uskutočniť napríklad z dôvodu vytopenia alebo aj z dôvodu, že potrubie je veľmi upchaté a vtedy prichádza pomoc vo forme elektromechanického čistenia pomocou špeciálnych fréz a ich rotačného pohybu v potrubí. Elektromechanické čistenie spoľahlivo odstráni aj prerastajúce korene stromov v potrubí a je účinné aj pre veľké znečistenie bez ohľadu na to, aký má potrubie priemer alebo dĺžku.

Aj tento spôsob je ekologický a ekonomický, nevyžaduje si zbytočné stavebné úpravy.

Uvedomte si, že záťaž na potrubie a kanalizáciu je v každom objekte vždy veľká a že prevencia je užitočná aj v tejto oblasti.

manhole-cover-2723518_640

Využite možnosti ponúkaného servisu a zistite stav Vášho potrubia pomocou TV monitoringu, trasovania potrubia, frézovania alebo kinety. Predídete stratám a určite aj ušetríte na vynaložených nákladoch za riešenie havarijného stavu.

Služba typu všetko v jednom zahŕňa aj ponuku inštalatérskych prác, ktoré sú občas potrebné po zásahu a podobne ako ostatné úkony je profesionálna a ekonomická.

Riešte problémy s odborníkmi, výsledok bude viditeľný a stav potrubia bude vyhovujúci počas dlhého obdobia.