Kúpa a predaj spoločnosti

Predaj sro s dph 41business.com vám ponúka kompletný prehľad spoločností, ktoré sú aktuálne určené na predaj a navyše sú platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa platí dobrovoľne, keď to neustanovuje zákon. V prípade, že spoločnosť presiahne výšku obratu stanovenú zákonom o dani z pridanej hodnoty za určité obdobie, ktoré určuje legislatíva v danej krajine, je povinná registrovať sa na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Platca dane predáva produkty a služby s daňou z pridanej hodnoty a využíva systém vracania dane z pridanej hodnoty, uplatňuje si odpočet tohto typu dane. Už pred začatím podnikania prináša registrácia spoločnosti ako platca dane z pridanej hodnoty určité výhody. Jednou z nich je aj obchodovanie s krajinami v Európskej únii, ktorí sú platcami dane z pridanej hodnoty za čiastku bez tejto dane, čiže zníženú o daň z pridanej hodnoty.

obchodovanie

V našej databáze nájdete okrem spoločností bez histórie a spoločností s históriou aj delenie na spoločnosti, ktoré sú alebo nie sú platcami dane z pridanej hodnoty. Pred samotným rozhodnutím a podpísaním kúpno-predajnej zmluvy je vhodné nadobudnúť, čo najviac informácii na zváženie k danej problematike.

zisk v podnikaní

V prípade nejasností sa na nás neváhajte obrátiť s vašimi otázkami, ktoré vám zodpovieme a prevediem potrebné poradenstvo pre váš konkrétny prípad a vaše požiadavky, ktoré sa týkajú podnikania a samotnej kúpy spoločnosti. Celý proces je možné vykonať bez osobného kontaktu, formou online. Potrebnú administratívnu prácu vykonáme za vás. Od vás budeme potrebovať úradne overené podpisy na jednotlivých dokumentoch. O právoplatnosti daných úkonov vás budeme informovať aj písomnou formou. Všetky potrebné údaje ako aj zmeny počas podnikania sú zaznamenané v Obchodnom registri. Deň zápisu do Obchodného registra sa považuje za deň D, kedy môžete naštartovať vaše podnikanie a vydať sa na novú cestu vašim životom.