Mladí ľudia nemajú záujem podnikať


Mladí ľudia dávajú v poslednej dobe prednosť klasickému zamestnaniu pred podnikaním. V čase nízkej nezamestnanosti si môžu vyberať z ponúk viacerých zamestnávateľov. Istú úlohu zohrávajú tiež obavy z byrokracie a stresu, ktoré sprevádzajú podnikanie na Slovensku.

analýza

Pribúda názorov, že byť zamestnaným je pohodlnejšie ako podnikať. To, že mladí ľudia volia cestu väčšieho komfortu v podobe stabilnej práce, nie je prekvapenie. Je to ale varovanie. Ak chceme mať  pôvodné slovenské firmy, musíme pre to aj niečo robiť. Ak neznížime administratívne bariéry, nekonečné regulácie a sankcie, prídeme o lokálnych podnikateľov a nezávislých zamestnávateľov.

Chceme spokojnú rodinu a istoty, hovoria mladí. Ľudia vstupujúci do pracovného pomeru vidia benefity v tom, že zamestnávateľ za nich bude riešiť celý rad administratívnych povinností. Oceňujú získanie skúseností a kontaktov. Mladým ľuďom sa páči aj presne stanovená pracovná doba, počas ktorej splnia svoje pracovné povinnosti a zostane im dostatok voľného času.

podnikání

Skutočnosť, že podnikanie je pre mladých menej atraktívne, bohužiaľ presne odráža pohodlný prístup k životu, ktorým sa nastupujúca mladá generácia vyznačuje. Nie je to však iba pohodlie. Mladí ľudia chcú mať spokojnú rodinu, dobré finančné zabezpečenie, chcú sa starať o svoje zdravie, venovať sa svojim koníčkom. Jednoducho chcú mať menej stresu a riskovania. Tí, ktorí sa už pustili do podnikania, sú však presvedčení, že sa do budúcnosti lepšie finančne zabezpečia ako v trvalom zamestnaní. Pochvaľujú si aj to, že sú pánmi voľného času.

spekulace

Záujem o podnikanie ale klesá. Neklesá však počet mladých šikovných ľudí s nápadmi a ambíciami. Musíme sa pokúsiť zmeniť podnikateľské prostredie na Slovensku tak, aby bolo čo najmenej zväzované byrokraciou a pri splnení určitých rozumných kritérií zaviesť pre začínajúcich podnikateľov rôzne daňové výhody. A pokúsme sa prilákať späť tých, čo odišli do zahraničia!