Transplantácia obličiek

Funkcia obličiek je pre človeka veľmi dôležitá, pretože ak ochorejú, v tele sa nám začnú hromadiť toxíny, ktoré môžu viesť k poškodeniu a zlyhaniu ďalších dôležitých orgánov. Základná funkcia obličiek v našom tele je odstraňovať odpadové látky vznikajúce látkovou výmenou v svaloch a pri metabolizme bielkovín z prijatej potravy.

Regulujú množstvo vody a minerálov v organizme, sú nápomocné pri riadení krvného tlaku a tvorby červených krviniek. Denne pretečie obličkami 200 l krvi a a vylúčia vyše 2 litrov odpadových látok a zvyškovej vody. K poškodeniu obličiek prispieva cukrovka, vysoký krvný tlak, obličkové zápaly prípadne dedičnosť.
 hovězí ledvina
Dialýza je proces, ktorý preberá činnosť chorých obličiek a zabezpečuje čistenie krvi a organizmu. Bohužiaľ, dialyzovaní pacienti musia žiť s obmedzením spoznávania a cestovania do iných krajín, pretože liečba dialýzou trvá 4 až 5 hodín a vykonáva sa dva až tri krát týždenne.
Okamžite po tom, ako sa stanete človekom, ktorý potrebuje na prežitie dialýzu, dostávate sa na zoznam čakateľov na transplantáciu. Ak je niektorý pacient v ohrození života , lekár dialyzačného strediska kontaktuje transplantačné centrum a pacienta odošle na konzultáciu.
 
Prvá úspešná  transplantácia obličky na Slovensku bola vykonaná v roku 1972 v Bratislave. Od roku 1988 sa transplantuje aj v Košiciach a postupne sa pridali transplantačné centrá v Banskej Bystrici a v Martine. Vhodným darcom obličky môže byť živý alebo mŕtvy darca s mozgovou smrťou. Žijúci darca môže byť geneticky príbuzný alebo geneticky nepríbuzný. Takýto darca je výhodnejší z hľadiska možnosti vhodného načasovania a prípravy príjemcu, ale aj darcu. Transplantovaná oblička vydrží okolo 15 rokov, ale závisí to od mnohých faktorov. Táto operácia je plne hradená zdravotnou poisťovňou a ponúka nádej na ďalší život.
dvě ledviny
Nie však každý pacient je vhodný, aby podstúpil tento zákrok. Zdravotný stav pacienta musí zvládnuť operáciu a jeho organizmus musí byť silný vyrovnať sa s novým tkanivom. Po zákroku je potrebné doživotne užívať lieky.

Úspešná transplantácia obličky znižuje chorobnosť a úmrtnosť pacientov v porovnaní s pacientami, ktorí dlhodobo absolvujú  dialýzu.