V tejto škôlke som doma


Keď sa dieťa dostane do veku kedy začne vyhľadávať kontakt s inou osobou na hru, na komunikáciu, rodičia začínajú uvažovať ako im vyplniť čas. Vyhľadávajú možnosti aby vytvorili svojmu dieťatku viac možnosti pre sociálny kontakt s rovesníkmi.  Navštevujú s nimi zo začiatku detské ihriska, návštevy svojich kamarátov s deťmi rovnakého veku. Keď zistia, že už to dieťaťu nestačí, a blíži sa aj vek kedy by mohlo začať navštevovať škôlku zvažujú  jej výber. Okrem toho, že uvažujú v akej lokalite si škôlku vyberú je berú  do úvahy aj to, že dieťatko si musí zvykať na kolektív s väčším počtom detí. A tak kritéria rodičov ústia do kompromisu aby boli spokojní oni aj ich dieťa. Dnešné škôlky ponúkajú  veľké možnosti čo sa týka výberu.

písek


S prihliadnutím na dieťa    sa môžu rodičia rozhodnúť pre škôlku  kde sú triedy s menším počtom detí, pre škôlku s cudzím jazykom, môžu sa rozhodnúť pre škôlky s alternatívnym vzdelávaním . K týmto alternatívnym typom škôlok patrí vzdelávanie s Montessoriovej programom alebo škôlka kde sa  uplatňujú princípy a metódy  waldorfskej materskej školy. Potom sú to škôlky ktoré ponúkajú viac možnosti formou krúžkov. Krúžky v škôlkach majú aj tu výhodu, že ak má dieťa sklon alebo ak je talentované , tak svoje nadanie môže vhodnými metódami rozvíjať už od predškolského veku. Rodičia sa  taktiež môžu rozhodovať medzi súkromnou či štátnou materskou škôlkou.

školka


To akú škôlku vyberú by si nemali nechávať na poslednú chvíľu. Dnes už škôlky ponúkajú možnosti návštev formou dňa otvorených dverí  a tak si nenútenou formou dieťa môže pozrieť čo sa v takej škôlke deje, čo ho v škôlke zaujíma,  a v neposlednom rade sú to hlavne pani učiteľky, ktoré sa im snažia vytvoriť pocit istoty, bezpečia a na začiatku aj oporu, keď sa musia rozlúčiť z rodičmi a nechýbajú tam slzičky.