Čo vedia bohatí ľudia o peniazoch

Rozdiel medzi bohatým a chudobným človekom je nielen v tom, ako daný človek dokáže s peniazmi hospodáriť, ale ide aj o to, ako o peniazoch rozmýšľa, čo pre neho znamenajú a na akom sú peniaze mieste, respektíve akú úlohu zastávajú v živote daného človeka.

podnikání

Ako by mal správne rozmýšľať človek, ktorý chce byť bohatým o peniazoch:
· zlo nie sú peniaze ale chudoba
· nie je zlé byť v rozumnej miere sebecký
· bez toho, aby som niečo preto urobil nemôžem očakávať uspokojujúce výsledky
· to, že mám nejaký titul ešte neznamená, že sa viem orientovať vo svete financií
· mám víziu a plány do budúcnosti
· mám prácu, ktorá ma baví
· nezadlžujem sa ale nakupujem až keď na to naozaj má
· učím svoje deti ako zbohatnúť, nie ako prežiť

úspory

Predošlé body síce ani zďaleka nehovoria o všetkých dôležitých rozdieloch v myslení bohatého človeka oproti chudobnému, no načrtajú aspoň aký taký základný rámec ako by myslenie úspešného a teda hlavne bohatého človeka mohlo vyzerať. Mohli by sme to zhrnúť nasledujúcou myšlienkou. Byť bohatým je špeciálne umenie. Ide o umenie nielen minúť zarobené peniaze, ale vedieť o nich správne rozmýšľať, správne ich investovať, chápať ich hodnotu, teda čo všetko si vďaka nim môžeme dovoliť oproti ľuďom, ktorí ich nemajú nazvyš. Človek, ktorý chce byť úspešný by si mal uvedomovať starú známu múdrosť, že bez práce nie sú koláče, bez snahy niet výsledku.

chudoba

K umeniu byť bohatým je nepochybne dôležité pripomenúť aj neustále si stanovovanie cieľov do budúcna a robenie práce, ktorá nás nielen živí ale aj baví, pretože takáto práca nás bude motivovať a posúvať vpred. Na záver netreba zabúdať na to, aby človek vedel správne zhodnotiť svoje finančné možnosti a v neposlednom rade žil tak, aby sme svoje vedomosti o tom, ako získaný majetok zveľaďovať predával ďalším generáciám a nie ich učil iba ako prežívať od výplaty k výplate ako žiaľ žije veľká časť obyvateľstva našej krajiny.