Manažment

.


Manažment firmy nezahŕňa len samotného človeka na vrchole firmy, ale celý manažment, ktorý sa podieľa na jej riadení. Zahŕňa vrcholových manažérov jednotlivých oddelení, ako sú ľudské zdroje, výroba, oddelenie nákupu a predaja, logistika a mnohé iné. Aj oni sú dôležití. Aké oddelenia podnik potrebuje také si vytvorí a aj tým oddeleniam niekto musí veliť.

projekt

Čo robí manažment firmy?

Takže manažment firmy preberá všetky záležitosti týkajúce sa chodu firmy. O chode firmy nerozhoduje len samotný šéf alebo vlastník. Niekedy je to jedna osoba, ale môžu to byť aj dve osoby. Tak je to pre vlastníka výhodnejšie, pretože mu odpadajú starosti a nemusí sa venovať všetkým záležitostiam ohľadom firmy (častokrát zbytočným). Veľký manažér – hlavný šéf firmy dá príkaz na základe svojho úsudku (logického alebo citového) vedúcim jednotlivých oddelení. A už ostáva len na nich ako zabezpečia, aby bol daný príkaz splnený. V podstate v takomto prípade to má hlavný vedúci firmy najjednoduchšie, pretože sa nemusí trápiť s jednotlivými neprispôsobivými zamestnancami…

stopky

.

Schôdze

Manažment firmy má schôdzu tak často ako určí hlavný šéf firmy. Väčšinou sa však koná minimálne raz za mesiac, aby bol majiteľ, vlastník alebo len manažér firmy o všetkom dokonale informovaný. Hoci aj medzi tým si píšu maily ohľadom situácie vo firme, treba sa občas aj osobne stretnúť a predniesť novinky, ktoré sa udiali za ten čas vo firme. Možno sa na niečo v maily zabudlo a týmto sa tomu predíde. Schôdza je plná informácia a aj ostatní vedúci jednotlivých oddelení sa zároveň dozvedia, čo je nové vo firme. Hovorí sa, že najdokonalejšia firma je tá, kde každý zamestnanec vie o celej firme úplne všetko. Samozrejme, taká firma (si myslím) neexistuje, pretože to nie je technicky ani kapacitne možné. Jedine, že by ste mali firmu s dvoma zamestnancami…

Manažment

3 (60%)1

.