Manažment


Manažment firmy nezahŕňa len samotného človeka na vrchole firmy, ale celý manažment, ktorý sa podieľa na jej riadení. Zahŕňa vrcholových manažérov jednotlivých oddelení, ako sú ľudské zdroje, výroba, oddelenie nákupu a predaja, logistika a mnohé iné. Aj oni sú dôležití. Aké oddelenia podnik potrebuje také si vytvorí a aj tým oddeleniam niekto musí veliť.

projekt

Čo robí manažment firmy?

Takže manažment firmy preberá všetky záležitosti týkajúce sa chodu firmy. O chode firmy nerozhoduje len samotný šéf alebo vlastník. Niekedy je to jedna osoba, ale môžu to byť aj dve osoby. Tak je to pre vlastníka výhodnejšie, pretože mu odpadajú starosti a nemusí sa venovať všetkým záležitostiam ohľadom firmy (častokrát zbytočným). Veľký manažér – hlavný šéf firmy dá príkaz na základe svojho úsudku (logického alebo citového) vedúcim jednotlivých oddelení. A už ostáva len na nich ako zabezpečia, aby bol daný príkaz splnený. V podstate v takomto prípade to má hlavný vedúci firmy najjednoduchšie, pretože sa nemusí trápiť s jednotlivými neprispôsobivými zamestnancami…

stopky

Schôdze

Manažment firmy má schôdzu tak často ako určí hlavný šéf firmy. Väčšinou sa však koná minimálne raz za mesiac, aby bol majiteľ, vlastník alebo len manažér firmy o všetkom dokonale informovaný. Hoci aj medzi tým si píšu maily ohľadom situácie vo firme, treba sa občas aj osobne stretnúť a predniesť novinky, ktoré sa udiali za ten čas vo firme. Možno sa na niečo v maily zabudlo a týmto sa tomu predíde. Schôdza je plná informácia a aj ostatní vedúci jednotlivých oddelení sa zároveň dozvedia, čo je nové vo firme. Hovorí sa, že najdokonalejšia firma je tá, kde každý zamestnanec vie o celej firme úplne všetko. Samozrejme, taká firma (si myslím) neexistuje, pretože to nie je technicky ani kapacitne možné. Jedine, že by ste mali firmu s dvoma zamestnancami…