Prvá práca


Ktokoľvek, kto stojí pred ťažkou úlohou nájsť si svoju prvú prácu sa pravdepodobne ocitne v nepríjemnom zmätku. Vaše životopisy sú tenké, ak nie neexistujúce, vaše znalosti v priemysle sú obmedzené a kontakty v podnikateľskom svete sú malé alebo dokonca žiadne.

diagram
 
·         Poznaj sám seba
Musíte si byť istý svojimi silnými a slabými stránkami. Urobte si čas na to, aby ste pochopili, aké typy pracovných miest vás zaujímajú, na ktoré oblasti sa tešíte a kde vyniknete, taktiež aké zručnosti máte. Pripravte si úprimný podrobný inventár vašich jedinečných zručností, silných a slabých stránok.

·         Ohnisko
Ako náhle ste identifikovali tie oblasti, ktoré vás zaujímajú a veríte, že môžete vyniknúť, zamerajte svoje úsilie podľa toho. Váš životopis a sprievodný list by mali byť jednoznačne prispôsobené takým profesiám a odvetviam, ako aj vaše aktivity. Čítajte, zúčastňujte sa na podujatiach v odvetví a rozširujte svoj okruh kontaktov v rámci odvetvia.

životopis

·         Výskum
Výskum by mal byť jadrom a základom vašich aktivít pri hľadaní práce. Pomôže vám zistiť aké firmy, oddelenia a pozície sa zameriavajú na váš cieľový segment. 

·         Perfektný súbor nástrojov
Váš životopis a sprievodný list sú zvyčajne prvou interakciou, ktorú budete mať s potenciálnym zamestnávateľom. Uistite sa, že formát, obsah a tok oboch je profesionálny a vhodný. Mnoho nových absolventov nemá žiadne pracovné skúsenosti a nie sú si istí, čo dávať do svojho životopisu. Tu je potrebné zdôrazniť svoje vzdelanie a aktivity počas vysokoškolského štúdia. Zdôraznite všetky činnosti, ktoré vás pripravili priamo na danú prácu, vrátane kurzov, súvisiaceho výskumu, špeciálnych prác alebo publikácií, stáží, dobrovoľníckej práce, študentských alebo profesijných organizácií. Venujte veľa času zručnostiam, ktoré ste nadobudli ako sú znalosti IT, jazyky, prezentačné schopnosti, zručnosti pri riadení projektov, písomné schopnosti..

·         Považujte hľadanie práce za prácu na plný úväzok
Pristupujte k vyhľadávaniu práce metodicky, logicky a systematicky s využitím tých istých disciplín a organizačných zručností, ktoré by ste použili na skutočnú prácu.

·         Rozšírte sieť
Maximalizujte počet firiem, na ktoré sa zameriavate vo svojej danej oblasti. Porozprávajte sa s priateľmi, absolventmi a uistite sa, že váš životopis cirkuluje v správnych skupinách. Umiestnenie vášho životopisu na webových stránkach výrazne zvyšuje jeho viditeľnosť a umožňuje vám prístup k inzerovaným pozíciám, ako aj k „skrytému“ trhu práce.

podnikaetl

·         Pripravte sa na rozhovor
Zamestnávatelia hľadajú predovšetkým kandidátov, ktorí majú správny druh skúseností, dokážu vykonávať danú prácu a dobre zapadnú do firemnej kultúry. Zamestnávateľ vás môže počas pohovoru požiadať, aby ste preukázali ako by ste skutočne vykonali určitú časť práce, či už ide o riešenie problémov s náročným klientom, predajom produktu alebo služby spoločnosti. Na pohovor musíte byť pripravený. Konajte predovšetkým profesionálne a prejavujte nadšenie, ochotu učiť sa a hlavne je dobré mať vedomosti o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu.