Využiť alebo nevyužiť služby cestovnej kancelárie?

Cestovanie cez cestovnú kanceláriu do cudziny tvorilo v minulosti hádam aj 100% všetkých dlhodobejších pobytov v zahraničí. Dlhodobejších je zmysle viac ako 3 dni. Výnimky boli iba :

plláž

  • Jednodňové pobyty na kúpaliskách u našich južných susedov
  • Nákupné výlety u severných susedov

Cestovalo sa do Bulharska, Rumunska, na Balatón do Maďarska. Aj tieto pobyty do relatívne blízkych krajín sa niekedy realizovali cez ROH v spolupráci s cestovnou kanceláriu.

Svet sa otvoril a naše kroky smerujú čoraz ďalej. Mládež sa učí jazyky od útleho veku a nemá tak žiadny problém dohovoriť sa v cudzine. Je aktívnou na internete a vie raz dva zistiť, kde je akcia na aký let a dokúpiť si potom v danej destinácií ubytovanie. Stretla som sa veru viackrát s tým, že prevládla okamžitá cena letenky na trhu pred záujmom vycestovať pôvodne do tejto krajiny. A tak kúpia letenku do 50€ napríklad do Španielska- a je im úplne jedno, že do ktorej časti. Chcú iba lacno poznávať svet.
Je to chvályhodné a mladým iba ticho závidím ich odvahu a odhodlanie.
Staršia generácia jednoznačne dáva prednosť kúpe zájazdu cez konkrétnu cestovnú kanceláriu, ku ktorej už majú roky dôveru a ktorú už neraz vyskúšali-
Dôvody sú rôzne :

moře

  • Neznalosť jazyka
  • Túžba po konkrétnom letovisku a po konkrétnom ubytovacom zariadení s preferovanými ubytovacími a stravovacími službami
  • Istota včasného dopravenie sa na letisko aj z neho. Transféry sú v rukách cestovných kancelárií a klient iba v určený čas nasadne do autobusu, ktorý ho dopraví na letisko, alebo do hotela.
  • Istota pomoci v podobe delegáta cestovnej kancelárie, ktorý je tam na to, aby vyriešil všetky prípadne vzniknuté problémy a nedostatky a klient je od vybavovania odbremenený
  • Výhoda ponúkaných fakultatívnych výletov s odborne zdatnými delegátmi, ktorí sú cestovnými kanceláriami veľmi starostlivo vyberaní a často sú aj z danej krajiny, alebo tam dlhodobo žijú. Teda ich pohľad má iný rozmer ako niečo načítane v bedekeri. Poskytnú informácie o ktorých sa nikde nedočítate.
  • Pohodlie- hlavný asi to faktor za predpokladu, že sa ide na dovolenku cestovnou kanceláriou. Ide predsa o dovolenku. Chceme si oddýchnuť a nechať sa obletovať ľuďmi za to platenými. My si oddýchneme- oni majú prácu. Nádherná symbióza života.