Zrelaxujte svoje telo a myseľ

Ak potrebujete zrelaxovať po ťažkom dni, nie je jedno, akú relaxáciu si doprajete. Záleží od toho, či regeneráciu potrebujú vaše svaly a či váš mozog

Medzi relaxáciou mozgu a relaxáciou tela je veľký rozdiel

Ako človek vie, či má zregenerovať telo a či myseľ? Je na to jednoduchá odpoveď – ak pracujete hlavne manuálne, treba v čase voľna siahnuť po „regenerácii tela“ čiže po činnosti, kde môže vaše telo oddychovať. Môže to byť napríklad spánok, upokojujúca masáž, televízia, dobrá kniha a či nejaká jednoduchá činnosť. Taktiež je pre človeka veľmi povzbudzujúce namáhať si v takej chvíli hlavu – telo vtedy odpočíva a myseľ sa môže trochu „zapotiť“. Človeku s veľkou fyzickou aktivitou to neraz až zázračne prospeje.
nohy v trávě

Ak naopak pracujete hlavne „hlavou“, určite sa nezamerajte na podobné oddychové činnosti. Aj napríklad dobrá kniha – inokedy Váš dobrý priateľ, môže mať v takomto prípade na Vás neblahý vplyv v podobe bolesti hlavy alebo podráždenej nálady. Vaša myseľ potrebuje oddych – čiže preferujte činnosti, kde tomu tak bude – najideálnejšie sú rôzne typy športov (výber podľa Vašej zdatnosti), prechádzky do prírody či dobrovoľnícke fyzické práce. Tie vašu myseľ zrelaxujú určite viac ako spánok – príliš aktívna myseľ vám totiž nedovolí zaspať – musíte sa fyzicky unaviť.
meditace na skále


Regenerácia pomocou meditácie

Niektorí ľudia s obľubou prevádzajú meditačné cvičenia. Podľa vedeckých štúdii je dokázané, že ľudia v stave meditácie naozaj prechádzajú do relaxačnej fázy, kde sa ich myseľ i telo zregeneruje. V skratke sa dá samotná meditácia definovať ako činnosť, kde sa človek snaží pomocou mysle upokojiť celé telo. Pomocou autosugescie (tzv. činnosť, kde si človek sám sebe vsugeruje určité myšlienky ako napríklad: „som pokojný“, „som uvoľnený“ a i.) si človek môže navodiť stav úplnej prázdnoty, kde ho neťažia vtieravé myšlienky a pocity. Treba si len vyprázdniť myseľ a snažiť sa všetky svoje problémy akoby odfúknuť. Niekedy to chce ale cvik, lebo veľa ľudí je neraz ešte vystresovanejších ako na začiatku meditácie – to sa stáva hlavne cholerikom, ak si nedokážu vyprázdniť myseľ a myšlienky sa im neustále vtieravo vracajú späť. Treba preto netlačiť na seba a ak Vám meditácia zo začiatku nejde, prevádzať ju postupne.
horolezecký výstup

Je veľa možností, ako zrelaxovať svoje telo a myseľ – je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete, ktorá vám padne ako uliata. Viac o relaxácii tela a mysle nájdete na stránke