Syndróm miznutia peňazí a zdrojov


Ako už úvod napovedá, budeme sa zaoberať práve mrhaním zdrojov a peniazmi. Veľké svetové hnutia a spolky na odstránenie chudoby a hladu vo svete neriešia problém najväčší. Ľudia svojimi zdrojmi neuveriteľne plytvajú a kým sa táto veľké diera nezapláta, dovtedy z tade bude vytekať veľké množstvo bohatstva a peňazí
peníze na talíři 
Chceme vyprodukovať viac potravín
 
Často sa stretávame s rôznymi organizáciami, ktoré chcú vyriešiť svetový hlad a chudobu rozvojových krajín. Môžu na to použiť rôzne spôsoby:
·         Produkcia GMO potravín
·         Ničenie lesov kvôli získaniu úrodnej pôdy
·         Zbierka peňazí
·         Riešenie nových výrobných postupov a i.
 likvidace odpadu
No i keď sa produkcia potravín či iných produktov stále zvyšuje, priepasť medzi bohatými a chudobnými je stále väčšia. Je to  zapríčinené práve spomínaným mrhaním zdrojmi a financiami. Uvedomujete si napríklad, koľko jedla sa každý deň vyhodí? A to nehovorím o vyhadzovaní jedla z domácností konzumenta. Najväčšie mrhanie je prevádzané veľkými korporáciami ako sú supermarkety – potraviny, ktorým sa končí záruka, nie sú ponúknuté sociálne slabým rodinám, ale sú radšej zahadzované do smetiakov. To veľakrát tvorí za rok viac ako plne naložené tri supermarkety potravinami. To isté platí i pri reštauráciách či závodných jedálňach. Kedysi sa takéto potraviny dávali aspoň na skŕmenie zvieratám, no dnes sa radšej kvantá potravín zahadzujú a zvieratám sa dávajú potraviny pestované, alebo chované na ľudský konzum.
chléb s máslem
Ako ale toto všetko riešiť? Ak by sa chcelo a obuli by sa do problematiky kompetentní, určite by bolo možné tento stav zvrátiť. V prvom rade je treba určiť základné pravidlá pre narábanie s potravinami a zamedziť ich plytvaniu:
 

  1. potraviny ešte pred padnutím záruky buď predávať za zníženú cenu, alebo ponúknuť neziskovým organizáciám ako sú detské domovy, domovy seniorov, sociálne slabým rodinám
  2. vytvoriť systém, kde by sa prebytočné potraviny vyvážali do rozvojových krajín
  3. zbytky z jedální, škôl, reštaurácii dávať na skŕmenie zvieratám na hospodárskych farmách, pre drobnochovateľov a i. (kedysi sa to robilo, teraz je to už zakázané)