Vyhoviete úradníkovi, zamestnávateľovi, alebo Vašemu dieťaťu?

Hlavne v dnešnej dobe, ktorú považujeme za „konečne slobodnú“, musíme riešiť otázky, ktoré museli riešiť ľudia v dobách, kedy boli otrokmi. Nadovšetko milovali svoju rodinu, no ak ju chceli uživiť, nemohli byť pri nej. Zasa sa blížeme do tej temnej doby? Niekedy sa to týkalo mužov, no dnes i žien.

dítě

Viem, existuje materská dovolenka. Ale pravdou takisto je, že udržať si trošku dobrú prácu je dnes, žiaľ, skôr nepravdepodobné. Stáva sa nepravdepodnejším i nejakú trošku dobrú prácu nájsť a hlavne uspieť na pohovore, kedy z päťdesiatich záujemcov hľadajú dvoch. Pokiaľ máte relatívne málo rokov, no hlavne menej pracovných skúseností, je skoro nemožné na pohovore uspieť.

A práve tu nastáva ten bod mrazu.
Veľa potencionálnych zamestnávateľov, teda skôr ich zástupcov, pozerá predovšetkým na tie Vaše pracovné skúsenosti. Tie otázky o záľubách, koníčkoch, rôzne trápne skúšky a dotazníky pri pohovore sú niekedy len nepodstatným mrhaním času a vie to im sám dotyčný,ktorý sa len sa s Vami hrá a vyvyšuje si na tom svoje ego.

Človek, ktorý si dá od práce dlhšiu prestávku a teda má málo skúseností, to má potom ťažké. Pokiaľ ste však matkou, je Vašim právom a poslaním matkou i určitú dobu zostať a to, že to zamestnávatelia nepochopia, je problém ich spoločenskej zodpovednosti a nie Váš. Na vine je táto nenásytná doba, nič si z toho nerobte, byť rodičom malého dieťaťa je to najkrajšie obdobie, ako nás presvedčí článok.

rodina

Ako človeka, ako ženu Vás čaká najkrajšie obdobie, je to o moc väčšia zodpovednosť, než niekde montovať šróby, či predávať rožky. Buďte na to hrdá, výchova je tá najzodpovednejšia práca. To malé dieťa bude rásť a za Vašu opateru sa Vám isto odmení a bude Vás mať rádo až do smrti. Pre nadriadeného môžete pracovať 5, 10, možno viac rokov a doteraz si neviete prísť na meno.