Skinheadi nenávidiaci rasizmus a punkeri proti anarchii. Čože?

Ak ste sa celý život radili skôr k mainstreamu a nepriťahovalo vás spoznať názore či postoje subkultúr, pravdepodobne si i vy dodnes myslíte, že prvotným a vlastne prioritným znakom skinheads bol rasizmus a sympatie k tretej ríši. No dovoľte mi poznamenať, že zrejme väčšina spoločnosti je na omyle. Ja viem, dnes sa na základe médií a dnešných mladých, „moderných“ skins stretneme skôr s rasistami a neonacistami, ale toto hnutie predstavuje jeden obrovský paradox .

sredce

Z toho istého pohľadu sa stretávame i s opačným zaškatuľkovaním, že praví punkeri sú radikálnymi ľavicovými prívržencami, teda anarchistami a večnými bojovníkmi voči skinheads, ako s tvrdením, že fetujú, kradnú a žijú v špine. Z rovnakého pohľadu médií a dnešných „moderných“ punks to tak vyzerá, no opäť sa stretávame s obrovským paradoxom.

Ak sa do týchto oboch subkultúr pozrieme do hĺbky, nájdeme SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice), čiže skinheadov proti rasovým predsudkom a na opačnej strane HATE punkerov.

HATE (nenávistný) punk mal relatívny i keď malý vplyv dokonca i v susedných Čechách a to predovšetkým krátko pred a po rozpade komunizmu. Raritou je česká punková kapela z roku 1992 s názvom Celková Impotence.

  • Táto kapela, ako aj fanúšika HATE punku sa výrazne dištancujú od stereotypu, že punkeri sú anarchistami. Svojimi textami a hudbou dávajú pocítiť, že sú proti imigrácii, drogám, špine a niekedy si neodpustia rasové urážky. Svoj postoj považujú skôr za vlastenecký.

nepřítel
S vlastenectvom a odporom voči komunizmu, anarchistom, drogám, kriminalite,… sa môžeme v prípade HATE punku stretnúť takmer pravidelne a to najmä v textoch kapely Celková Impotence. HATE punkeri spravidla nenosia dlhé číro, ale typickým je číro krátkeho zostrihu. Imidž má skôr militantný výzor, podobne ako u skinheads, čiže predovšetkým bomber a ťažká obuv s bielymi šnúrkami, čo má signalizovať, že nie sú z vrstvy mierulovných „hippie“ punks, ale že nemajú problém použiť násilie. Toto hnutie sa v Čechách začína po takmer 30-tich rokoch prebúdzať opäť a dnes na českej scéne môžeme nájsť kapely podobného zamerania.