Tvorba webových stránok

Takmer každý deň sa stretávame s nejakou webovou stránkou. Keďže žijeme v digitálnom svete je to už bežná záležitosť a nijako výnimočne to neprežívame. Za tvorbou webovej stránky sa však skrýva úsilie, ktoré si vôbec neuvedomuje. Takáto tvorba predstavuje veľa práce a úsilia. Je preto dobré aby sme aspoň približne vedeli čo sa za tým všetkým skrýva. Môžeme tak lepšie pochopiť úsilie vložené do každej jednej stránky, ktorú navštívime.

monitory

V prvom rade je za tým plánovanie. Základom pre tvorbu webovej stránky je budúca vízia ako by mala stránka vyzerať. To všetko ako aj postup tvorby si treba podrobne naplánovať aby sme na nič dôležité nezabudli. Všetko čo chceme na stránke mať umiestnené musíme dôkladne premyslieť. Teda plán je úplným základom a predchádza všetkému. Bez neho by sme sa len ťažko pohli ďalej a vykonali dokonalú prácu.

Pri plánovaní je taktiež dôležitý dizajn stránky. Musíme si pripraviť návrh podľa ktorého budeme ďalej postupovať a tvoriť. Je potrebné si určiť farebné prevedenie, rozmiestnenie jednotlivých častí stránky ako aj celkový dojem stránky. Na to aby sme to vedeli musíme mať dobrú fantáziu a vedieť si veci predstaviť. Bez predstavivosti by sme sa ďaleko nedostali!

kancelář

Po plánovaní prichádza na rad samozrejme už samotná tvorba. Uskutočňuje sa pomocou rôznych programov a keďže ja sama som mala možnosť si takúto tvorbu vyskúšať viem, že to nie je nič ľahké. Dá sa to však naučiť, no treba na to veľa trpezlivosti. Je to celkom náročný proces, keďže nie je jednoduché premietnuť myšlienky a nápady do webovej stránky.

Tvorba je teda dlhodobejší proces a musíme počítať s tým, že postupne budú vychádzať na povrchu určité „chyby“ stránky, ktoré je potrebné odstrániť. Stránka sa teda časom vyvíja a mení sa jej vzhľad. Kým dôjde do finálnej verzie prejde si rôznymi úpravami. Pri budúcej návšteve webovej stránky si skúste všimnúť dizajn a obsah. Spomeňte si, že je za tým nie veľmi jednoduchá práca a veľa času.