Veríte v tieto konšpiračné teórie ?


Konšpiračné teórie. Kto by nepočul aspoň o jednej jedinej? Existuje ich čoraz viac a na viacej tém. Preto poznáme niektoré, ktoré siahajú do absurdity až pobavenia, iné zasa pôsobia nebezpečne pravdivo. Tento článok má byť na tému zábava, tak sa na konšpiračné teórie pokúsim pozrieť z odľahčeného hľadiska. Cieľom tohto článku nebude o niečom vás presviedčať, skôr by mal byť zábavný. Ale pokiaľ niektoré teórie zoberiete vážne a veríte im, je to v poriadku, avšak pokúsim sa vybrať jednu, konkrétne tú poslednú, ktorá sa podľa môjho názoru približuje k extrému v miere takého prirodzeného ľudského chápania.
obluda a lebka
Osobne sa priznám, že mám strach z jednej teórie, ktorá sa mi zdá čoraz reálnejšia, vlastne dnešné zriadenie spoločnosti a hodnôt ma v tom názore a strachu čoraz viac utvrdzuje. Mám na mysli tvorenie Nového svetové poriadku. Čiže tvorenie sveta podľa prianí a kontextu určitých vplyvných spolkov, ktoré sa maskujú za odrádzanie našej pozornosti, skresľovanie, avšak ich vplyv a vlastne predstavy sa dokonale napĺňajú. V tomto smere však odporúčam, aby ste si o Novom svetovom poriadku našli zdroj, ktorý sa touto témou zaoberá podrobnejšie. Do tejto miery dotyčnú „konšpiračnú“ teóriu v skratke NWO nepovažujem za taký extrém či nezmysel.
Avšak k teórii pribudlo tvrdenie, od ktorého si už držím odstup, pretože osobne v ňom nevidím dôkaz, vlastne sa touto druhou časťou tvrdenia ani nezaoberám, ale je to iba môj názor a pohľad na vec. Môjmu zmýšľaniu je akosi cudzie, no ale ktovie, možno sa mýlim.
děsivý muž
Mám na mysli extrémnejšie tvrdenie, podľa ktorého vraj našu spoločnosť neovládajú ľudia ako takí, ale v týchto ľudoch má byť vraj prevtelená akási jašteria rasa, ktorá na seba berie podobu vplyvných ľudí a od veky vekov sa nás táto jašteria rasa, Reptiliáni, snaží ničiť. Údajne chce ničiť vo svete dobro, chce dosiahnuť skazenosti a tým svoju výhru nad dobrom a našou ľudskou rasou.
Myslím si, že toto tvrdenie prináša potom celému tvrdeniu menšiu vieruhodnosť.